34.-37. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 10. 10. 2019
čas: 13:25
kategórie: Zväz

34.-37. týždeň vo zväze

(19. august 2019 – 15. september 2019)

19. august 2019. Zasadnutie HSR SR viď priložený link:  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr.alej 

20. august 2019. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania Dozornej rady KŠV Brno.

21. augusta 2019. Predseda zväzu sa zúčastnil na rokovaní Sektorovej rady pre vzdelávanie, vedu a šport. 

21. august 2019. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO OZ a riaditeľov ŠaŠZ v Hlohovci.

22. august 2019. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO OZ a riaditeľov ŠaŠZ v Kysuckom Novom Meste.

23. august 2019. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková viedla rokovanie KR združenia ZŠ Košického kraja.

26. august 2019. Vedenie zväzu rokovalo s ministerkou školstva M. Lubyovou ohľadom finančných prostriedkov na valorizáciu platov od 1.9.2019 a od 1.1.2020, k téme petície zväzu za zjednotenie financovania zamestnancov regionálneho školstva, k preukazovaniu bezúhonnosti odpisom z registra trestov a vykonávacím predpisom k zákonu 138/2019 Z.z.

26. august 2019. Predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková sa stretli na pôde ministerstva školstva s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva Mariánom Galanom, riaditeľkou odboru ZŠ Ingrid Kováčovou a riaditeľom odboru koncepcií financovania regionálneho školstva.

26. august 2019. Predsedaq zväzu sa zúčastnil na pracovnom stretnutí k Národnému projektu podpora kvality sociálneho dialógu.

27. augusta 2019. Predseda zväzu sa zúčastnil rokovanie JMF.

28. august 2019. Predseda zväzu Pavel Ondek a predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková sa zúčastnili školenia predsedov ZO OZ a riaditeľov ŠaŠZ v Martine.

30. august 2019 Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková sa zúčastnila rokovania výboru Rady ZO OZ PŠaV Košice I.

3. septembra 2019. Predseda zväzu sa zúčastnil pracovného stretnutia k Národnému projektu podpora kvality sociálneho dialógu.

4. septembra 2019. Predseda zväzu sa zúčastnil na rokovaní Predstavenstva KOZ SR. 

Následne sa na pôde zväzu uskutočnilo stretnutie so zástupcami asociácií pôsobiacich v školstve (Alena Petáková – Združenia ZŠS, Felix Dömeny – Asociácia SOŠ, Pavol Sadloň – Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Martin Putala – Rada vysokých škôl SR) k politike OZ PŠaV na Slovensku k voľbám 2020.

4. september 2019. Podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková sa zúčastnila slávnostného otvorenia školského roka v Košiciach.

5. september 2019. Predseda zväzu Pavel Ondek, predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková a právny poradca zväzu Martin Mikluš sa zúčastnili školenia predsedov ZO OZ a riaditeľov ŠaŠZ v Žiari nad Hronom.

5. september 2019.  Predseda zväzu Pavel Ondek, predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková a právny poradca zväzu Martin Mikluš sa zúčastnili pracovnej porady riaditeľov ŠaŠZ PSK v Tatranskej Lesnej.

6. september 2019. Predseda zväzu Pavel Ondek rokoval so zástupcom Ministerstva zahraničných vecí SR p.  Františkom Kašickým  o finančných prostriedkoch z EÚ v rámci projektov.

9. september 2019. Na pôde zväzu sa uskutočnilo neoficiálne stretnutie so zástupcami MŠVVaŠ SR k novému pracovnému poriadku RŠ. Na  stretnutí boli prítomní Pavel Ondek, Tatjana Koperová, Martin Mikluš a za MŠVVaŠ SR p. Dudáková.

9. september 2019. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO OZ a riaditeľov ŠaŠZ Trenčianskeho kraja v Trenčíne.

10. septembra 2019. Rokovanie o rekonštrukcii čističky odpadových vôd v RZ Crocus Kežmarské Žľaby s prof. Hutňanom zo Slovenskej technickej univerzity. 

10. september 2019. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO OZ a riaditeľov ŠaŠZ v Rožňave.

11. september 2019. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO OZ a riaditeľov ŠaŠZ v Trebišove.

12. september 2019. Predseda zväzu Pavel Ondek a samostatná referentka združenia VŠaPRO sa zúčastnili na otvorenía následne aj na vyhodnotení futbalového turnaja troch univerzít vo Zvolene. viac nájdete na priloženom linku: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/futbalovy-turnaj-troch-univerzit-o-putovny-pohar-rektora.alej

13. september 2019. Predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková sa zúčastnili rokovania Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport.

13. september 2019. Predseda zväzu Pavel Ondek, a podpredseda zväzu Ivan Šóš sa zúčastnili na rokovaní s generálnym riaditeľom regionálneho školstva MŠVVaŠ SR Mariánom Galanom. Predmetom rokovania boli problémy v špeciálnych školách.

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7