3.-5. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 8. 2. 2018
čas: 14:35
kategórie: Zväz

3.-5. týždeň vo zväze

(13. január 2018 – 4. február 2018)

Dňa 17. januára 2018 sa podpredseda zväzu F. Šary stretol na pracovnom rokovaní so starostami obcí k problematike kolektívnych zmlúv na školách a školských zariadeniach.

Dňa 18. januára 2018 sa podpredseda zväzu F. Šary stretol na pracovnom rokovaní s riaditeľmi škôl k problematike kolektívnych zmlúv na školách a školských zariadeniach.

Dňa 19. januára 2018 sa predseda zväzu P. Ondek zúčastnil besedy s členmi ZO pri ZŠ Lomnička za účasti riaditeľa školy M. Zelinu, predsedníčky ZO OZ D. Janigovej, predsedníčky krajskej rady OZ PŠaV Prešovského kraja D. Nagyovej, špecialistu pre právne služby M. Mikluša a predsedníčky okresnej rady OZ PŠaV okresu Stará Ľubovňa L. Hricíkovej.

Dňa 22. januára 2018 sa predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu I. Šóš stretli na rokovaní s novozvoleným predsedom NSK M. Belicom a vedúcim odboru vzdelávania a kultúry.

V popoludňajších hodinách sa P. Ondek zúčastnil rokovania k Národnému projektu sociálny dialóg II.

Dňa 23. januára 2018 sa podpredseda zväzu a predseda združenia SŠ I. Šóš, zúčastnil rokovania rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Dňa 24. januára 2018 sa podpredseda zväzu a predseda združenia SŠ  I. Šóš zúčastnil na rokovaní Rady predsedov OZ KOZ SR.

Dňa 25. januára 2018 sa predseda zväzu P. Ondek, podpredseda zväzu a predseda združenia SŠ I. Šóš a T. Koperová, ekonómka zväzu zúčastnili pracovného stretnutia so zamestnancami ekonomického oddelenia na MŠVVaŠ SR.

Dňa 25. januára 2018 sa podpredseda zväzu a predseda združenia ZŠ zúčastnil rokovania k zmene zákona 596 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Dňa 29. januára 2018 sa predseda zväzu P. Ondek zúčastnil zasadnutia JMF.

Dňa 29. januára 2018 sa podpredseda zväzu a predseda združenia SŠ I. Šóš zúčastnil stretnutia s členmi základnej organizácie pri SOŠ OaS v Zlatých Moravciach.

Dňa 30. januára 2018 sa podpredseda zväzu a predseda združenia ZŠ F. Šary zúčastnil zasadnutia krajskej rady Združenia ZŠ Banská Bystrica vo Zvolene.

V dňoch 31. januára - 1. februára2018 sa predseda zväzu P. Ondek, podpredseda zväzu I. Šóš a predsedníčka krajskej rady Združenia ZŠ I. Gamčíková zúčastnili rokovania republikového výboru riadiacich zamestnancov ČMOS PŠ. Následne rokoval podpredseda zväzu I. Šóš so zástupcami ČMOS PŠ ohľadom informačného systému pre členov zväzu - Rotunda.

Dňa 2. februára 2018 rokovalo vedenie zväzu s ministerkou školstva M. Lubyovou, generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva M. Galanom a generálnou riaditeľkou legislatívno-právnej sekcie Ž. Surmajovou o aktuálnych témach v rezorte.

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7