19.-22. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 6. 6. 2018
čas: 15:15
kategórie: Zväz

19.-22. týždeň vo zväze

(7. máj 2018 – 3. jún 2018)

Dňa 9. mája 2018 sa predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu N. Habán zúčastnili Univerzitnej konferencie základných organizácii OZ PŠaV na Technickej univerzite v Košiciach pod vedením jej predsedu B. Pandulu.

Dňa 9. mája 2018 sa vedenie zväzu zúčastnilo rokovania predsedníctva zväzu na SPU v Nitre spojeného s diskusiou s členskou základňou v regióne.

Dňa 13. mája 2018 sa predseda zväzu P. Ondek a podpredsedovia zväzu I. Šóš a M. Habán zúčastnili odovzdávania ocenení pre najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos.

Dňa 15. mája 2018 sa predseda zväzu P. Ondek zúčastnil porady riaditeľov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Dňa 16. mája 2018 sa predseda zväzu P. Ondek zúčastnil rady predsedov KOZ SR k návrhu minimálnej mzdy.

Dňa 18. mája 2018 sa predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu I. Šóš zúčastnili okrúhleho stola so zameraním na regionálne školstvo a jeho systémové zmeny v rámci NPRVaV. Ako hostia sa konferencie zúčastnil a ministerka školstva M. Lubyová a poslanci B. Gröhlinga a Ľ. Petrák, ako aj zástupcovia profesijných združení a samosprávy.

Dňa 21. mája 2018 sa predseda zväzu P. Ondek zúčastnil rokovania HSR a následne aj rokovania JMF. Následne sa zúčastnil zasadnutia KOZ SR k zmene systému odmeňovania zamestnancov vykonávajúcich niektoré práce vo verejnom záujme. V poobedných hodinách sa zúčastnil osláv 70. Výročia založenia bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave za účasti slovenskej ministerky školstva, bulharského ministra školstva, veľvyslanca Bulharska na Slovensku ako aj predsedníčky bulharského odborového zväzu učiteľov.

Dňa 23. mája 2018 sa predseda zväzu P. Ondek zúčastnil rokovania odbornej skupiny OZ PŠaV k zmene systému odmeňovania nepedagogických zamestnancov.

Dňa 24. mája 2018 sa predseda zväzu P. Ondek zúčastnil konferencie v NRSR pod záštitou predsedu výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľ. Petráka s názvom ,,Návrh zamestnávateľov na reformu terciárneho vzdelávania“.

V dňoch 23.-24. mája 2018 sa predseda združenia ZŠ F. Šary zúčastnil na porady riaditeľov základných škôl v KŽ.

Dňa 28. mája 2018 sa predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu M. Habán zúčastnili výročnej schôdze univerzitnej odborovej organizácie pri Technickej univerzite Zvolen pod vedením jej predsedu Jána Kováča.

Dňa 29. mája 2018 sa predseda zväzu P. Ondek zúčastnil konferencie s názvom „Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva“ v súvislosti s navrhovanými systémovými zmenami v rámci NPRVaV, ktorý zorganizoval predseda združenia VŠaPRO M. Habán v spolupráci s vedením TU vo Zvolene.

V dňoch 28.-29. mája 2018 sa podpredseda zväzu F. Šary zúčastnil na porade riaditeliek materských škôl v KŽ.

Dňa 30. mája 2018 sa predseda zväzu P. Ondek zúčastnil zasadnutia Rady ZO v okrese Revúca aj za účasti neodborárov pod vedením jej predsedníčky B. Sabolovej. Zasadnutiu predchádzalo prijatie u primátorky mesta Revúca a prerokovanie najdôležitejších tém (zamestnanosť, soc. politika, platy a pracovné podmienky) týkajúcich sa zamestnancov školstva v meste.

Dňa 31. mája 2018 sa predseda zväzu P. Ondek zúčastnil rokovania k návrhu zmeny systému odmeňovania zamestnancov vykonávajúcich niektoré práce vo verejnom záujme za účasti zástupcov MF, Úradu vlády a KOZ SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7