18.-19. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 14. 5. 2019
čas: 14:53
kategórie: Zväz

18.-19. týždeň vo zväze

(29. apríl 2019 – 12. máj 2019)

29. apríl 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil zasadnutia predstavenstva JMF.

29.-30. apríl 2019. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková viedla spoločné rokovanie Celoslovenských výborov profesijných sekcií ZZŠ v RZ Crocus.

30. apríl 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil zasadnutia rady ZO združenia SŠ BA, TN, NR v Piešťanoch, ktorú viedol jej predseda I. Šóš.

1. máj 2019. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili osláv Sviatku práce v Žiline.

2. máj 2019. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili školenia Rady ZO OZ Bratislava 1, 2 a 3 v RZ Crocus.

3. máj 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania krajskej rady ZZŠ Žilina v Bytči.

6. máj 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania Predstavenstva JMF.

6. – 7. máj 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO OZ a riaditeľov škôl v meste Prešov v RZ Crocus.

7. máj 2019. Predseda zväzu P. Ondek rokoval na MŠVVaŠ k možnostiam zmeny odmeňovania začínajúcich PZ a OZ od 1.9.2019. Zároveň sa zúčastnil rokovania k zmene vyučovacej a výchovnej povinnosti pedagógov na MPC za účasti zástupcov ministerstva a prizvaných organizácií.

10. máj 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO OZ a riaditeľov škôl a školských zariadení v meste Košice (Rady ZO OZ Košice I a II).

10. máj 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil osláv 70. Výročia založenia Spojenej školy internátnej v Leviciach.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7