16.-17. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 14. 5. 2019
čas: 14:34
kategórie: Zväz

16.-17. týždeň vo zväze

(15. apríl 2019 – 28. apríl 2019)

15. apríl 2019. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili stretnutia s riaditeľom odboru mládeže MŠVVaŠ SR I. Hromadom. Témou stretnutia bolo nadviazanie spolupráce s dôrazom na zamestnancov centier voľného času, ďalšie smerovanie a skvalitnenie činnosti CVČ, znižovanie úväzkov vychovávateľov CVČ a financovanie centier. Následne sa stretli s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva M. Galanom a riaditeľkou odboru základných škôl Ingrid Kováčovou. Témou stretnutia bol zákon o PZ a OZ, vykonávacie predpisy k zákonu a pracovný poriadok pre PZ a OZ.

15. apríl 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania HSR.

16. apríl 2019. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila zasadnutia Dozornej rady KŠV Brno.

16. apríl 2019. Predseda zväzu P. Ondek a právny poradca M. Mikluš sa zúčastnili zasadnutia Asociácie štátnych gymnázií, ktoré viedol zástupca asociácie Pavel Sadloň.

24. apríl 2019. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili rokovania pléna ZZŠS v Starom Smokovci, ktoré viedla predsedníčka A. Petáková.

25. apríl 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania Rady ZO Topoľčany.

26. apríl 2019.  Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO OZ Rád ZO OZ Námestovo, Tvrdošín, Nové Mesto nad Váhom, Púchov v Trenčianskych Tepliciach.

26. apríl 2019.  Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa konalo na UPJŠ v Košiciach, kde vystúpil k problémom financovania vysokého školstva.

26.  – 27. apríl 2019. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili zasadnutia rozšírenej komisia mladých v RZ Crocus.

28. apríl 2019. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili školenia Rady ZO OZ Levice v RZ Čingov.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7