12.-13. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 12. 4. 2019
čas: 11:51
kategórie: Zväz

12.-13. týždeň vo zväze

(18. marec 2019 – 31. marec 2019)

18. marec 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila rokovanie výboru celoslovenskej sekcie pedagogických zamestnancov ŠKD.

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Zakladne-skolstvo/zasadnutie-celoslovenskeho-vyboru-sekcie-pedagogickych-zamestnancov-skd.alej

18. marec 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania KR ZZŠ Košice v Bratislave.

19. marec 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková viedla rokovanie Pléna ZZŠ v Bratislave za účasti predsedu zväzu P. Ondeka.

19. marec 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil slávnostnej inaugurácie rektora EU BA prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.

19. marec 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková viedla pracovnú poradu predsedov KR ZZŠ.

19. marec 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková viedla rokovanie výboru ZZŠ za účasti predsedu zväzu P. Ondeka.

 9. marec 2019. Predseda zväzu P. Ondek viedol rokovanie právnikov zväzu k zjednotenie právnych stanovísk.

20. marec 2019. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania rady zväzu v Bratislave. https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/z-rokovania-rady-zvazu.alej

21. marec 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila osláv Dňa učiteľov vo Zvolene.

21. marec 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v súvislosti s rokovaním o návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

21. marec 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia Rady ZO OZ Banská Bystrica v Kežmarských Žľaboch.

25. marec 2019. Vedenie zväzu sa zúčastnilo odovzdávania ocenení Veľký a Malý Gorazd pri príležitosti osláv Dňa učiteľov na MŠVVaŠ SR.

25. marec 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania parlamentného finančného výboru v súvislosti s rokovaním o návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Následne sa zúčastnil rokovania JMF.

26. marec 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania Rady ZO OZ Michalovce.

26. marec 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania výboru rady ZO OZ združenia stredných škôl v krajoch BA, NR, TT.

27. marec 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila slávnostného koncertu pri príležitosti 40. výročia vzniku ZUŠ Bernolákova 26, Košice.

28. marec 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania Rady ZO OZ Poprad.

28.-29. marec 2019. Predseda zväzu P. Ondek, vedúci Úradu Juraj Stodolovský a špecialistka pre vzdelávanie a projekty Eva Klikáčová sa zúčastnili okovanie zástupcov školských odborových zväzov pôsobiacich v Poľsku, ČR, Slovensku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a na Cypre, ktoré sa konalo v Budapešti pri príležitosti osláv 100. Výročia založenia odborového zväzu učiteľov v Maďarsku. https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/medzinarodny-seminar-k-problemom-v-skolstve.alej

29. marec 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania Rady ZO OZ Košice I.

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7