10.-11. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 22. 3. 2019
čas: 12:13
kategórie: Zväz

10.-11. týždeň vo zväze

(4. marec 2019 – 17. marec 2019)

5. marec 2019. Rokovanie so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Petrom Krajňákom (zástupca strany MOST-HÍD). Za OZ PŠaV na Slovensku sa rokovania zúčastnili predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková a právny zástupca zväzu Martin Mikluš.

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-so-statnym-tajomnikom-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr.alej

6. marec 2019, Bratislava. Podpredseda zväzu Miroslav Habán absolvoval rokovanie s Tomášom Juchom, riaditeľom Odboru inovatívnych technológií a medzinárodnej spolupráce - sekcie digitálnej agendy z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Predmetom rokovania bola stratégia vzdelávania v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti a príprava konferencie, ktorej spoluorganizátorom bude aj OZ PŠaV na Slovensku.

7. marec 2019. Zástupcovia zväzu (v zložení predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková, špecialistka Eva Klikáčová a podpredseda zväzu Ivan Šóš) sa stretli s predstaviteľmi stavovských organizácií – prezidentkou Združenia základných škôl Slovenska Alenou Petákovou, prezidentom Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felixom Döménym a zástupcom Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavlom Sadloňom. 

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-so-zastupcami-stavovskych-organizacii.alej

7. marec 2019. Zástupcovia zväzu (predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková, špecialistka zväzu Eva Klikáčová a podpredseda zväzu Ivan Šóš) rokovali so zástupcami MŠVVaŠ SR (generálna riaditeľka legislatívno – právnej sekcie Žaneta Surmajová, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Marián Galan, riaditeľka osobného úradu Eva Sedláčková, riaditeľ odboru pedagogických a odborných zamestnancov Ján Sitarčík) o pozmeňujúcom návrhu k vládnemu návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-so-zastupcami-ministerstva-skolstva.alej

7. marec 2019. Predseda zväzu Pavel Ondek a podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková rokovali na pôde ministerstva financií s generálnym riaditeľom sekcie rozpočtovej politiky Radovanom Majerským, riaditeľom odboru analýz vzdelávacej politiky Michalom Rehúšom o pripravovanej zmene odmeňovania s cieľom motivovať začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a začínajúcich učiteľov vysokých škôl.

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-na-ministerstve-financii-sr.alej

11.-12. marec 2019, Brusel. Stretnutie členov Európskeho odborárskeho výboru pre vzdelávanie (ETUCE). OZ PŠaV na Slovensku na rokovaní zastupovali predseda Pavel Ondek, podpredseda Miroslav Habán a vedúci Úradu Juraj Stodolovský. Na programe bola informácia o členských príspevkoch, finančný audit či správy z rokovaní stálych orgánov ETUCE. Informácia na: 

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/sprava-z-rokovania-vyboru-etuce.alej

12. marec 2019. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková sa zúčastnila rokovania Asociácie ZUŠ v Banskej Bystrici.

13. marec 2019. Podpredsedovia zväzu Ingrid Gamčíková a Miroslav Habán sa zúčastnili rokovania redakčnej rady časopisu Aktuality zväzu.

13. marec 2019. Predseda zväzu Pavel Ondek podpísal Dohodu o spolupráci s generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariánom Valentovičom.

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/podpis-dohody-o-spolupraci-s-upsvar.alej

13. marec 2019, Bratislava. Na inaugurácii nového rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka a dekanov deviatich fakúlt UK, ktorá sa uskutočnila v Aule UK na slávnostnom zhromaždení akademickej obce sa zúčastnili Pavel Ondek a Miroslav Habán. Informácia na: 

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/rektor-a-dekani-univerzity-komenskeho-boli-slavnostne-uvedeni-do-funkcii/

14. marec 2019, Bratislava. Na pozvanie Ing. Jany Gjašíkovej predsedníčky Klubu kvestorov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl Slovenskej republiky sa na rokovaní klubu zúčastnili Pavel Ondek a Miroslav Habán.

14. marec 2019. Podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková sa zúčastnila rokovania krajskej rady ZZŠ Trenčín v Púchove.

15. marec 2019. Podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková sa zúčastnila rokovania Rady SNV, GL, LE v Kežmarských Žľaboch.

 

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7