Výbor Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch BB, TN a ŽA hodnotil rok 2018

dátum uverejnenia: 17. 12. 2018
čas: 09:21
kategórie: Združenie stredného školstva

Výbor Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch BB, TN a ŽA hodnotil rok 2018

Vo štvrtok 13. decembra t. r. v Banskej Bystrici zhodnotili členovia výboru za účasti predsedu Združenia stredného školstva pána Ivana Šóša rok 2018 z pohľadu aktivít odborového zväzu. Pozitívne prijali dosiahnuté zmeny v odmeňovaní pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve účinné od 1. januára 2019, ako aj informácie o pripravovaných zmenách v odmeňovaní mladých začínajúcich učiteľov a zmene zákona o PZ a OZ. Opätovne poukázali na nedostatočné financovanie, ktoré ohrozuje najmä gymnáziá. Zaoberali sa tiež napätou situáciou na školách v pôsobnosti Okresného úradu Banská Bystrica v dôsledku neposkytnutia finančných prostriedkov na odmeny zamestnancom.

V ďalšej časti rokovania vyhodnotili akcie Rady ZO OZ v roku 2018, odvodovú disciplínu a hospodárenie. Zaoberali sa už aj prípravou akcií a aktivít pre rok 2019 a ich finančným zabezpečením.

Špecialistka pre právne služby pani Renáta Matejová upozornila na aktuálne legislatívne zmeny a špecialista BOZP pán Eugen Bertha informoval o nedostatkoch zistených počas vykonaných kontrol na školách.

Na záver sa členom výboru poďakovala predsedníčka Rady ZO OZ pani Iveta Majerová za spoluprácu a zaželala všetkým príjemné, pohodové Vianočné sviatky a úspešný nový rok 2019.

Ing. Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch BB, TN, ZA


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7