Tradičné stretnutie regionálnych výborov Rád ZO OZ Združenia SŠ

dátum uverejnenia: 3. 10. 2018
čas: 11:04
kategórie: Združenie stredného školstva

Tradičné stretnutie regionálnych výborov Rád ZO OZ Združenia SŠ

Tradičné stretnutie regionálnych výborov Rád ZO OZ Združenia stredného školstva sa konalo v dňoch 27.-28. 9. 2018 v Novohrade

Každoročné stretnutie odborárov členov výborov Rád základných organizácií Združenia stredného školstva zo všetkých regiónov Slovenska sa tento rok uskutočnilo v Novohrade. Organizovaním akcie bol poverený výbor Rady ZO OZ krajov Banská Bystrica, Trenčín, Žilina pod vedením pani Ing. Majerovej. Cieľom stretnutia bolo spoznať tento neprávom zabudnutý región Slovenska a zároveň oboznámiť sa so súčasnou situáciou a aktivitami odborového zväzu.

Účastníci sa stretli na pôde SOŠ technickej v Lučenci, kde ich privítal riaditeľ školy pán RNDr. Salai. Oboznámili sa s históriou a pamätihodnosťami regiónu Novohrad a mesta Lučenec. Po krátkej prechádzke mestom Lučenec privítala účastníkov stretnutia primátorka mesta pani PhDr. Pivková a viceprimátor mesta pán Mgr. Baculík v reprezentatívnych priestoroch Lučeneckej synagógy /stavba roka 2016/. So záujmom si prezreli expozíciu Múzea Novohradu a priestory zrekonštruovanej Radnice. Na návšteve múzea v hrade Modrý Kameň si účastníci zaspomínali na históriu hračiek a oboznámili sa s históriou bábkových divadiel na Slovensku. Bonusom na záver podujatia bola návšteva Zbrojnice Joža Pročka aj s osobným výkladom o súkromnej zbierke majiteľa a návšteva zámockého hotela Galicia Nueva v Haliči.

Počas 2-dňového stretnutia sa snažili organizátori spojiť príjemné s užitočným. Výbory jednotlivých regionálnych Rád základných organizácií prerokovali aktuálnu situáciu vo svojich krajoch a zaoberali sa aktivitami do konca tohto roka.

Na spoločnom pracovnom stretnutí si účastníci pozorne vypočuli vystúpenia predsedu zväzu Ing. Pavla Ondeka a predsedu združenia stredného školstva Ing. Ivana Šóša.  Predseda zväzu podrobne informoval o súčasných top témach: zmene systému odmeňovania nepedagogických zamestnancov pripravovanú k 1. 1. 2019, o nových katalógoch pracovných činností a o pripravovanej novele zákona o odmeňovaní pedagogických a odborných zamestnancov, rokovaniach s ministerkou školstva najmä k problematike zmeny kreditového systému, odmeňovania mladých a začínajúcich učiteľov, úprave úväzkov vychovávateľov a majstrov v pripravovanej zmene nariadenia vlády, súčasnej situácii v KOZ SR a i. K týmto témam sa rozprúdila bohatá diskusia a boli dané návrhy na ďalšie aktivity zväzu smerujúce k zlepšeniu pracovných a platových podmienok pre zamestnancov v školstve.

Účastníci tradičného stretnutia výborov Rád ZO OZ z regiónov Združenia stredného školstva sa v piatok 28. 9. 2018 rozchádzali s pocitom, že sme jeden tím a spoločne zabojujeme za členov, ktorých zastupujeme. Už teraz sa všetci účastníci stretnutia tešia na budúci rok, kedy bude organizátorom výbor Rady ZO OZ východoslovenského regiónu.

Ing. Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch BB, TN, ZA

fotografia na stiahnutie

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7