Medzinárodné stretnutie odborárov Slovensko + Česko + Poľsko v Kežmarských Žľaboch

dátum uverejnenia: 6. 11. 2018
čas: 12:16
kategórie: Združenie stredného školstva

Medzinárodné stretnutie odborárov Slovensko + Česko + Poľsko v Kežmarských Žľaboch

V dňoch 26. – 27. októbra 2018 sa v Kežmarských Žľaboch uskutočnilo stretnutie so zástupcami partnerských odborových organizácií Rady ZO OZ PŠaV SŠaZ východoslov. regiónu z Čiech (ČMOS PŠ – Pardubický kraj) a Poľska (ZNP –Malopolski región). Spolu s ich predsedami Mgr. Hanou Štusákovou a Grazynou Ralskou, prišli aj podpredsedovia Oldřich Skalický a Arkadius Boron. Zástupcovia mladých školských odborárov z oboch štátov sa zúčastnili zasadnutia Komisie mladých školských odborárov OZ PŠaV na Slovensku. V rámci jeho prvej časti vystúpili obe predsedníčky, ktoré oboznámili prítomných s problémami školstva v ich krajinách a prácou odborových zväzov s mladými ľuďmi. V diskusii odpovedali na otázky z rôznych oblastí ich činnosti.

V ďalšej časti nasledovalo spoločné rokovanie, na ktorom účasť prijali aj predseda zväzu Pavel Ondek, ako aj podpredsedovia zväzu Ivan Šóš za SŠ a Miroslav Habán za VŠaPRO. Okrem výmeny informácií o činnosti odborov v jednotlivých krajinách a riešení problémov v školstve, boli dôležitou témou návrhy na ďalšie možnosti spolupráce. Predseda Rady ZO OZ PŠaV SŠaZ východoslov. regiónu Ľuboš Kvašňák vyjadril v závere presvedčenie, že spoločné aktivity týchto blízkych krajín môžu výraznou mierou prispieť k lepšej a efektívnejšej práci odborov.

fotografie zo stretnutia

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7