Komisia pre rodovú rovnosť KOZ SR hodnotila svoju činnosť

dátum uverejnenia: 17. 12. 2018
čas: 09:24
kategórie: Združenie stredného školstva

Komisia pre rodovú rovnosť KOZ SR hodnotila svoju činnosť

Za účasti viceprezidentky KOZ SR pani Moniky Uhlerovej sa uskutočnilo v Bratislave dňa 12. decembra 2018 rokovanie členiek Komisie pre rodovú rovnosť KOZ SR.

Členky komisie privítala a rokovanie viedla jej predsedníčka pani Margita Vitálošová. V úvode informovala o aktivitách a činnosti v roku 2018.

Viceprezidentka KOZ SR pani Monika Uhlerová vo svojom príhovore zdôraznila potrebu viac sa venovať téme postavenia a odmeňovania žien na trhu práce a zosúlaďovania pracovného a rodinného života.

Členky komisie sa zhodli na pláne aktivít na rok 2019. Uskutočnia sa 2 zasadnutia komisie /marec, november/. Je záujem v I. polroku budúceho roka pripraviť workshop, zameraný na témy rozdielneho odmeňovania, rozdielov v dôchodkoch a zosúlaďovania rodinného a pracovného života na Slovensku. Workshop by mal byť zorganizovaný v spolupráci s F. E. Stiftung.

V diskusii sa hovorilo o aktuálnej petícii na zastropovanie dôchodkového veku, situácii v KOZ SR a najmä o záujme presadiť výhody pre členov odborov, resp. prispievaní nečlenov na kolektívne vyjednávanie. Pani Martina Némethová poukázala na skutočnosť, že téma zosúlaďovania a odstránenia mzdových rozdielov sú top témy v rámci Európskej únie.

Ing. Iveta Majerová, členka komisie za OZ PŠaV na Slovensku


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7