Stredné školstvo

Rokovanie s partnerskou organizáciou Zwiazku  Nauczycietelstwa Polskiego
Nohejbalový turnaj vyvrcholil v Skalici

Nohejbalový turnaj vyvrcholil v Skalici

Viac
Rokovanie sekcie gymnázií

Rokovanie sekcie gymnázií

Viac
Šport vo východoslovenskom regióne

Šport vo východoslovenskom regióne

Viac
Volejbalový turnaj o putovný pohár

Volejbalový turnaj o putovný pohár

Viac
Nohejbalový turnaj O pohár predsedu Združenia stredného školstva OZ PŠaV na Slovensku
Pokračovanie spolupráce s plzeňskou krajskou radou ČMOS PŠ

Pokračovanie spolupráce s plzeňskou krajskou radou ČMOS PŠ

Viac
Návšteva Bruselu – „hlavného mesta Európy“ - členmi  Rady ZO OZ PŠaV, ZSŠ v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina
Stretnutie s členmi ZO OZ PŠaV na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Leviciach
Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7