Stredné školstvo

Pracovné stretnutie na MŠVVaŠ SR ku kariérovému poradenstvu a odbornému vzdelávaniu
Pracovné stretnutie výborov Rád Združenia SŠ

Pracovné stretnutie výborov Rád Združenia SŠ

Viac
Profesijná sekcia zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení
Rokovanie s prezídiom ZNP - Okregu Malopolskim a predsedom ZNP Sławomirom Broniarzom
Celoslovenské finále 20. ročníka nohejbalového turnaja

Celoslovenské finále 20. ročníka nohejbalového turnaja

Viac
Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie RŠ MŠVVaŠ SR

Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie RŠ MŠVVaŠ SR

Viac
24. ročník  stolnotenisového turnaja Rady ZO OZ PŠaV SŠ a školských zariadení východoslovenského regiónu
27. ročník turnaja v nohejbale

27. ročník turnaja v nohejbale

Viac
Nohejbalový turnaj  20. ročník ...

Nohejbalový turnaj 20. ročník ...

Viac
Konferencia Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch Banská Bystrica, Trenčín a Žilina

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7