Stredné školstvo

NÁVŠTEVA AKCIE „STREDOŠKOLÁK“ V TRENČÍNE

NÁVŠTEVA AKCIE „STREDOŠKOLÁK“ V TRENČÍNE

Viac
Pracovné stretnutie riaditeľov Asociácie stredných odborných škôl Slovenska
Rokovanie združenia SŠ krajov B. Bystrica, Trenčín, Žilina

Rokovanie združenia SŠ krajov B. Bystrica, Trenčín, Žilina

Viac
Pracovné stretnutie na MŠVVaŠ SR ku kariérovému poradenstvu a odbornému vzdelávaniu
Pracovné stretnutie výborov Rád Združenia SŠ

Pracovné stretnutie výborov Rád Združenia SŠ

Viac
Profesijná sekcia zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení
Rokovanie s prezídiom ZNP - Okregu Malopolskim a predsedom ZNP Sławomirom Broniarzom
Celoslovenské finále 20. ročníka nohejbalového turnaja

Celoslovenské finále 20. ročníka nohejbalového turnaja

Viac
Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie RŠ MŠVVaŠ SR

Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie RŠ MŠVVaŠ SR

Viac
24. ročník  stolnotenisového turnaja Rady ZO OZ PŠaV SŠ a školských zariadení východoslovenského regiónu

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7