Stredné školstvo

2.zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku stredných škôl a zariadení vo východoslovenskom regióne
Rokovanie Rady základných organizácií OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Združenie  stredného školstva za kraje Banská Bystrica, Trenčín a Žilina
Predsedovia základných organizácií Združenia stredného školstva z krajov Trenčín a Žilina sa  minulý týždeň vzdelávali
Pracovné stretnutie predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja s predsedami ZO stredného školstva
Rokovanie predsedov ZO združenia SŠ krajov B.Bystrica, Trenčín, Žilina v Kežmarských Žľaboch v dňoch 24.a 25.10.2012
Stredné školy športovali

Stredné školy športovali

Viac
Rokovanie Rady vlády pre odborné vzdelávania a prípravu.

Rokovanie Rady vlády pre odborné vzdelávania a prípravu.

Viac
Rokovanie sekcie špeciálnych škôl a školských zariadení

Rokovanie sekcie špeciálnych škôl a školských zariadení

Viac
Rokovanie Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií 2.-3.5.2012 v Žiline
Rokovanie rady Združenia odborných učilíšť Slovenska v Prešove

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7