6. zasadnutie RADY ZO OZ PŠaV SŠ a Z východoslovenského regiónu

dátum uverejnenia: 12. 4. 2019
čas: 09:11
kategórie: Združenie stredného školstva

6. zasadnutie RADY ZO OZ PŠaV SŠ a Z  východoslovenského regiónu

Dňa 4. apríla 2019 sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke IVVL v Košiciach 6. zasadnutie RADY ZO OZ PŠaV SŠ a Z vsl. regiónu (Rada). Rokovania sa zúčastnili zástupcovia ZO z Košického a Prešovského kraja ako aj hostia - predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavel ONDEK, vedúci odboru školstva OÚ Košice Ing. Jozef JAVORKA, CSc, vedúci referátu ekonomických a technických činností KSK Ing. Marcel EPERJEŠI, vedúci oddelenia metodických činností PSK Mgr. Juraj KREDÁTUS, PhD., právnik zväzu pre východoslovenský región JUDr. Michal GUMAN a zväzový inšpektor - koordinátor BOZP Ing. Vladimír KMEC.

Predseda Rady Mgr. Ľuboš Kvašňák vo svojej správe o činnosti referoval o zasadnutiach výboru Rady a svojich aktivitách od posledného zasadnutia Rady. Hostia vo svojich vystúpeniach informovali o pripravovaných aj schválených novelách školskej legislatívy, o aktivitách OZ PŠaV v rokovaniach so zástupcami ministerstiev a politických strán. Zástupcovia samosprávnych krajov okrem financovania informovali o vzniku nových oddelení, optimalizácii škôl a vyhláške č.252/2018. Najviac otázok smerovalo k problematike novely z. č.317, kde rezonovala platnosť kreditových príplatkov a nové možnosti vzdelávania. Veľkým problémom je stále systém financovania škôl, preplácanie rekreačného príspevku a vo viacerých prípadoch krátenie osobných príplatkov po navýšení taríf. V diskusii bolo viackrát spomínané rozhodovanie o počtoch žiakoch 1. ročníkov a schválení študijných odborov pre jednotlivé školy, ako aj problematika dochádzky detí z marginalizovaných skupín obyvateľov. Stále častejšie sú prípady bossingu a mobingu, ktoré je potrebné riešiť nie len v zákone, ale aj vo vykonávacích predpisoch.

V uznesení Rada schválila rozpočet a plán práce na rok 2019, čerpanie rozpočtu za r. 2018. Navrhla aby vedenie zväzu vypracovalo porovnanie benefitov pedagogických a odborných zamestnancoch, v porovnaní s inými kategóriami zamestnancov vo verejnej a štátnej sfére. Je potrebné trvať na financovaní rekreačných príspevkov zo štátneho rozpočtu – prevod z MF.

Mgr. Ľuboš Kvašňák, predseda Rady ZO OZ PŠaV SŠ a zariadení vsl. regiónu

Fotodokumentácia

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7