5. zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV SŠ a Z vsl. regiónu

dátum uverejnenia: 7. 1. 2019
čas: 12:16
kategórie: Združenie stredného školstva

5. zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV SŠ a Z vsl. regiónu

V dňoch 13. a 14. decembra 2018 sa uskutočnilo v RZ CROCUS v Kežmarských Žľaboch už 5. zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV SŠaZ vsl. regiónu (Rada) a školenie predsedov ZO. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia škôl a zariadení z Košického a Prešovského kraj, ako aj hostia - predseda OZ PŠaV na Slovensku p. Ing. Pavel Ondek, predseda združenia SŠ a podpredseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Ivan Šóš, PhD., vedúci OŠ PSK PaedDr. Ján Furman, právnik zväzu pre Košický a Prešovský kraj Mgr. Martin Mikluš a koordinátor-špecialista BOZP pre východoslovenský región Ing. Vladimír Kmec.

Prvý deň začal zasadnutím jednotlivých sekcií, ktoré riešili problémy vo svojej pôsobnosti. Po obede sa uskutočnilo riadne zasadnutie Rady. V úvodnej časti, po tradičných bodoch, nasledovalo vystúpenie hostí, kde sa ako prvý ujal slova vedúci odboru školstva PSK p. Furman. Vysvetlil stanovisko, metodiku a postup pri určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020. Odpovedal na otázky týkajúce sa tejto problematiky, pričom poukázal na nutnosť optimalizácie štruktúry a zloženia študijných i učebných odborov. Konečné počty budú známe najneskôr 31.1.2019 po dohadovacom konaní s MŠVVaŠ. Predseda zväzu Ing. Ondek vystúpil k aktuálnym otázkam školstva a OZ PŠaV. Podrobne informoval o postupnom vývoji v rokovaniach o zvyšovaní platov v školstve a o KZVS na roky 2019-2020, tiež o pripravovanej novela z. 317. Činnosť Združenia SŠ a jednotlivých sekcií vyhodnotil vo svojom vystúpení Ing. Šóš, PhD. Diskusia sa niesla v pracovnom duchu a týkala sa pálčivých problémov v školstve. V rámci uznesenia boli schválené závery z jednotlivých sekcií, zahraničné zájazdy a termíny športových akcií Rady. Boli tiež navrhnuté konkrétne kroky, ktoré majú pomôcť pri stabilizácii členskej základne a získaní benefitov pre odborárov.

Po prestávke prebehli školenia v oblasti uplatňovania legislatívy v pracovnoprávnych vzťahov, kde hlavný dôraz bol na postup pri kolektívnom vyjednávaní a pri prepúšťaní zamestnancov, v oblasti BOZP na dodržiavanie predpisov zo strany zamestnávateľov a priebeh kontroly. Spoločenský večer bol zaslúženou odmenou po náročných rokovaniach.

Druhý deň sa pokračovalo školenie predsedov ZO. V diskusii a na konkrétnych príkladoch sa prítomní dozvedeli odpovede – riešenia na najčastejšie problémy z praxe.

Mgr. Ľuboš Kvašňák, predseda Rady ZO OZ PŠaV SŠ a zariadení vsl. regiónu


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7