2. rokovanie výboru rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, združenie stredného školstva v krajoch BB, TN, ZA

dátum uverejnenia: 18. 6. 2019
čas: 11:54
kategórie: Združenie stredného školstva

2. rokovanie výboru rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, združenie stredného školstva v krajoch BB, TN, ZA

V príjemnom prostredí Rekreačného zariadenia OZ PŠaV na Čingove sa uskutočnilo v dňoch 12. - 13. júna už 2. rokovanie výboru Rady ZO OZ stredoslovenského regiónu v roku 2019. Členovia výboru, revíznej komisie, predseda Združenia stredného školstva pán Ivan Šóš a špecialisti zväzu pani Renáta Matejová a Eugen Bertha zhodnotili polročnú činnosť a aktivity Rady základných organizácií, komunikáciu so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení, finančnú situáciu, odvodovú disciplínu základných organizácií a vyhodnotili aj súťaž "O získanie najviac nových členov odborov". Súťaž prebieha medzi základnými organizáciami Rady ZO OZ už 10 rokov. V hodnotenom období 2018/2019 sa do súťaže zapojilo 17 základných organizácií a podarilo sa získať 128 nových členov.

VÍŤAZKOU SÚŤAŽE SA STALA PANI MGR. RENÁTA RÁSTOČNÁ

PREDSEDNÍČKA ZO OZ PŠAV NA SLOVENSKU PRI CDR TRENČÍN, ZLATOVCE. BLAHOŽELÁME.

NA PROGRAME ROKOVANIA A V DISKUSII ZAZNELI NAJMÄ TIETO :

- nový zákon o PZ a OZ a vykonávacie predpisy, príprava vzdelávania predsedov ZO OZ začiatkom nového školského roka

- odmeňovanie mladých začínajúcich pedagógov od 1. 9. 2019

- finančná situácia škôl a školských zariadení a prioritne odmeňovanie

- príspevky na rekreačné poukazy, ich finančné krytie a možná diskriminácia zamestnancov /do 49 zamestnancov u zamestnávateľa a i./

- akútna potreba zvolať profesijné sekcie špeciálnych škôl a centier pre deti a rodinu

- rokovanie regionálnych Rád KOZ SR v marci 2019 /témy na zjazd KOZ SR

- nová databáza členov OZ PŠaV na Slovensku od 1. 7. 2019

- evidencia základných organizácií na MV SR a získanie právnej subjektivity

- postup pri zániku a likvidácii ZO OZ

- plnenie zákonnej povinnosti o registri mimovládnych organizácií s termínom do 30. 6. 2019

- podnet členky odborov p. Emílie Mitterpachovej na možnú diskrimináciu žien narodených v rokoch 1958-1960 v súvislosti s odchodom na starobný dôchodok

- stretnutie pracovnej komisie k novele propozícií lyžiarskych pretekov "O pohár predsedu zväzu"

- zasadnutie komisie mladých odborárov OZ PŠaV na Slovensku

- činnosť a rokovania krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu samosprávnych krajov BB, TN, ZA

- činnosť Revíznej komisie

- aktuálne informácie špecialistky pre právne služby

- informácie špecialistu pre BOZP o plnení plánu kontrol v roku 2019

- požiadavky z prostriedkov Podporného fondu členov zväzu a i.

Rokovanie výboru sa už tradične nieslo v pracovnom a zároveň priateľskom duchu. Na záver rokovania členovia absolvovali výstup na Tomášovský výhľad. Ďalšie pracovné rokovania a stretnutia budú pokračovať v novom školskom roku v septembri 2019.

Ing. Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7