Vyjadrenie „Komisie mladých odborárov“ k avizovanému štrajku

dátum uverejnenia: 21. 1. 2016
čas: 11:53
kategórie: Zväz

Vyjadrenie „Komisie mladých odborárov“ k avizovanému štrajku

Komisia rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pre prácu s mladými členmi (,,Komisia mladých“) združuje zástupcov mladých členov zväzu z celého Slovenska a zo všetkých úrovní školstva. Komisia mladých týmto vyjadruje nesúhlas s pripravovanými krokmi Iniciatívy slovenských učiteľov vedúcimi k vyhláseniu štrajku na dňa 25. 01. 2016. Pripomíname, že Iniciatíva slovenských učiteľov nie je hlasom všetkých učiteľov a tiež nie všetkých mladých učiteľov, ako sa zvykne prezentovať.  Komisia mladých OZ PŠaV stojí za vyhláseniami predsedu zväzu Ing. Pavla Ondeka a v momentálnej situácii nevidí reálny základ na splnenie požiadaviek, ktoré predkladá ISU ešte v tomto volebnom období. Ako mladí zamestnanci v školstve pociťujeme najmä nedostatočnú situáciu v odmeňovaní a trváme na zapracovaní požiadaviek vyplývajúcich z Vyhlásenia delegátov VII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku zo dňa 28. 10. 2015 do programového vyhlásenia novovzniknutej vlády. Podľa nášho názoru sú aktuálne rokovania na najvyššej úrovni s relevantnými politickými subjektmi a partnerskými organizáciami v rezorte školstva jediným spôsobom ako reálne presadiť oprávnené záujmy zamestnancov školstva. Až následné nesplnenie týchto podmienok a ich nezapracovanie do programového vyhlásenia novej vlády a štátneho rozpočtu na rok 2017 má reálny základ na vznik štrajkovej pohotovosti a krokov s ňou súvisiacich. Máme vážne obavy, že plánovanie protestných krokov v tomto období a ich neprerokovanie s najväčším školským odborovým zväzom na Slovensku nie je nič iné, ako mediálna propagácia pár jednotlivcov a nie skutočná pomoc školstvu a riešenie jeho problémov.

 

PaedDr. Tomáš Kuželík

predseda Komisie mladých OZ PŠaV na Slovenskuprejsť na zoznam aktualít

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7